Prangsgaard Consult

Mangler I en analytiker, tester eller anden assistance indenfor IT-branchen kan Prangsgaard Consult måske hjælpe.

Jeg tilbyder flere alsidige kompetencer, der kan tilføre netop dit projekt en anderledes, positiv vinkel. Mange års ansættelser i forskellige brancher har givet mig bredtfavnende viden om forskellige arbejdsopgaver og IT-systemer.

Freelance konsulentfirma

Prangsgaard Consult tilbyder freelance konsulent assistance til IT-branchen

Hvem gemmer sig bag Prangsgaard Consult?

Firmaet ejes af Hanne Prangsgaard, freelance konsulent.

Jeg tilbyder freelance konsulentbistand til mange forskelligartede arbejdsopgaver. Som konsulent, underviser og rådgiver inden for refusion, arbejder jeg for at hjælpe virksomheder til optimering af arbejdsgange, så der opnås maksimalt udbytte, når deres medarbejdere er fraværende. Dette giver arbejdsgivere råd til at fastholde medarbejderstaben, hyre vikarer og sikre virksomhedens økonomi.

Jeg har indgående kendskab til området for sygedagpenge- og barselsrefusion. Jeg har som mangeårig forretningsspecialist analyseret og beskrevet komplicerede løsninger til håndtering af elektroniske indberetninger fra SAP til NemRefusion. Jeg arbejder for at virksomheder bedst muligt kan få anmodet om korrekt refusion, når deres medarbejdere er fraværende.

Jeg er et meget positivt og empatisk menneske, der nyder at dele min viden med andre. Jeg sætter stor pis på god kundekontakt og vægter ærlighed og engagement højt. Jeg har indgående erfaring i undervisning, hvor der tages udgangspunkt i kundens ønsker og behov, ligesom jeg kan informere om love og regler på refusionsområdet.

Som konsulent/rådgiver kan jeg deltage i implementering, uddanne og vejlede brugere, hvilket giver kunden optimal udnyttelse af den løsning de har købt. Herudover vil jeg kunne samle brugere om et fælles fokusområde og gå i dybden med løsninger på nogle af deres udfordringer. Jeg har yderligere indgående erfaring i analyse, design og test af løsninger til elektronisk aflevering af fravær til NemRefusion.

Se lyderligere beskrivelse af mine kompetencer og udførte opgaver på LinkedIn.

Hvem er Prangsgaard Consult?